Sleddog Sport Club Serbia FISTC

 

O klubu

Klub se osniva radi ostvarivanja ciljeva u oblasti sporta i popularizacije uzgoja tradicionalnih vrsta polarnih pasa. Ciljevi Kluba su: edukacija građana, a posebno dece i mladih o značaju zaštite životne sredine, aktivnosti na polju zaštite i zbrinjavanje životinja kao i javno zalaganje za promenu loših navika u postupanju sa životinjama.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje se naročito zalaže za:

1. prikupljanje i obradu naučne i stručne literature u oblasti uzgoja, sportskih takmičenja i zaštite polarnih pasa,
2. organizovanje stručnih skupova, savetovanja i druge oblike edukacije u oblasti uzgoja i pripreme za takmičenje polarnih pasa,
3. vaspitanje za zdrav život i zaštitu životne sredine,
4. promovisanje zdravog odnosa na relaciji čovek-pas-priroda,
5. organizovanje volonterskih akcija u humanitarne svrhe,
6. saradnja sa uzgajivačima polarnih pasa i kinološkim udruženjima,
7. prisustvovanje na domaćim i međunarodnim takmičenjima,
8. organizovanje sportskih takmičenja u Srbiji,
9. organizovanje sportskih treninga u Srbiji.

Podaci Kluba:

Naziv Udruženja je, na srpskom jeziku ćirilicom:
Следдог Спорт Клуб Србија
Naziv Udruženja je, na srpskom jeziku latinicom:
Sleddog Sport Klub Srbija
Naziv Udruženja je, na stranom jeziku (engleski jezik):
Sleddog Sport Club Serbia

Sedište Kluba je:
Novi Kneževac,
36. Vojvođanse Udarne Divizije 25.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Članstvo i članarina OVDE